Moeders Genezen

Ik heb bij Christine Langerhorst de cursus voor Moeders Genezen gedaan; zij heeft deze ontwikkeld. Het is hierbij mogelijk om via jezelf (ouders) met een kind te communiceren dat zelf niet in (kinder)therapie kan of wil, zoals een baby, een autistisch of depressief kind.

Hierbij gaat één van de ouders in trance; meestal de moeder die vaak het diepst energetisch met het kind verbonden is. Je gaat dan naar een veilige plek waar het mogelijk is met de ziel van je kind te communiceren. Hier ga je dan zoeken naar wat de oorzaak is van de moeilijkheden van het kind, en wat daar op zielsniveau aan gedaan kan worden. En wat jij voor het kind kunt doen in het dagelijks leven.

Het is een sterke therapievorm om je kind te helen, dat je eerst niet kon bereiken of begrijpen.

De therapie en kosten
De therapeute
Opstellingen
Lorelei Vrouwenfestival
Welkom en contact
Vuurland Kunst
Moeders Genezen
Ervaringen van cliënten
Spirituele Regressie